Έκθεση αξιολόγησης DNV για τους αισθητήρες αμομετρικών TRO συστημάτων αλογόνου

Αυτό ακριβώς σε... Κατά την άποψη της DNV GL, οι δοκιμές που διενεργήθηκαν από την HSI κατέδειξαν ότι ο αμομετρικός αισθητήρας TRO της HSI μπορεί να εφαρμοστεί από την BWTS για τη μέτρηση του TRO του επεξεργασμένου νερού έρματος τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών έρματος όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών έρματος και αποβίβασής. Ο αισθητήρας HSI TRO προσφέρει συγκρίσιμη απόδοση με τους διαδικτυακούς αισθητήρες TRO που βασίζονται σε DPD και εφαρμόζονται επί του παρόντος από το BWTS. Θα βρείτε το έγγραφο Εδώ. Για να δείτε τις άλλες εγκρίσεις τύπου DNV και τις άλλες Εγκρίσεις πατήστε εδώ.