Συγχαρητήρια RWO GMBH

Συγχαρητήρια στην ομάδα της RWO GMBH για την πρόσφατη έγκριση τύπου USCG με τον αισθητήρα TRO της Halogen. Είναι καλά νέα και για τους πελάτες τους! Ο αισθητήρας TRO αλογόνου δεν απαιτεί αντιδραστήρια ή την εγκατάσταση γραμμών νερού, χρειάζεται πολύ λιγότερη συντήρηση και παρέχει χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας. Το DNV-GL έχει καθορίσει ότι ο αμομετρικός αισθητήρας αλογόνου είναι ισοδύναμος με τα όργανα DPD σε εφαρμογές έρματος και αποσυμφορητικότητας.